Jin Shin energie en dieptes.

Over de energie, waar we in Jin Shin mee werken valt veel te zeggen. Daar waar onze aandacht is, is onze energie. Bij energie hoeven we niet altijd te denken aan iets abstracts of tastbaars zoals ons lichaam. Er zit ook energie in ons voelen en denken. In mijn praktijk werk ik zowel met Jin Shin Jyutsu als met Jin Shin do. In mijn werkwijze vullen ze elkaar goed aan. Het een hoeft de ander niet uit te sluiten.

Door veel te denken kom je vanzelf meer in je hoofd te zitten. Daar zit dan je energie. Als je bijvoorbeeld piekert, kun je zeggen dat je energie nog sterker geconcentreerd in je hoofd komt te zitten. Zelfstandig daar uit komen kan lastig zijn. Je hebt het gevoel in cirkels te bewegen. Datzelfde kan ook gebeuren met gevoelens en emoties. Je kunt er min of meer in vast komen te zitten. Angst die uitmondt in terugkerende hyperventilatie aanvallen. Het mooie van deze situaties is echter, dat je lichaam aangeeft waar je energie uit balans raakt. Je kunt dan ook je lichaam als “landkaart” gebruiken, om uit de onplezierige situatie te komen en een nieuw evenwicht te vinden. Dat is precies wat Jin Shin doet. Het gebruikt het lichaam met de energiesloten en energie banen als een landkaart om de energie in beweging te brengen en te sturen. Met als doel te harmoniseren.

Stel, je stoot je knie. Wanneer het pijn doet leg je snel je hand er op en misschien wrijf je erover. Gaat dan de pijn weg? Waarom doe je het eigenlijk? Er zijn meer van dat soort spontane gebaren, bijvoorbeeld wanneer je nadenkt over iets, leg je je voorhoofd in je hand. Onbewust breng je energie in beweging en geeft hem richting. Dit onbewuste, spontane gedrag was het uitgangspunt voor de zoektocht van Jiro Murai. Na zijn handhoudingen ontdekte hij de energiesloten, hun effecten, en de stromen. Dit deed hij door aandachtig invoelend te luisteren naar zijn eigen energie.
Dit invoelend intuïtief zoeken werd uiteindelijk een systematische en praktische manier van handelen. Hij noemde dit uiteindelijk Jin Shin Jyutsu.
Mary Burmeisters uitwerking van de Jin Shin Jyutsu die zij van Jiro Murai had geleerd resulteerde in een praktische aanpak maar tevens intuïtieve werkwijze een belangrijke rol speelt.

Hoewel mevrouw Teeguarden op haar website de bron van haar manier van werken bij Jiro Murai en Haruki Kato noemt, heeft zij daarna een heleboel zaken aan Jin Shin Jyutsu toegevoegd. De energetische werkwijze van Jin Shi Do is anders. Deze is gebaseerd op de 8 bijzondere meridianen, de zogenaamde wonder meridianen. Er zijn 30 energieplaatsen gelegen op de wondermeridianen. Tevens wordt er in de verdere aanpak en analyse gebruik gemaakt van 12 orgaan meridianen. De theorieën van de energiestructuur zoals wij hem kennen vanuit Chinese energieleer en acupunctuur is hierin van toepassing.
Tevens maakt men in Jin Shin Do, Bodymind acupressure gebruik van aanvullende technieken en theorieën, zoals Chinese Chi Gong en Dr. Wilhelm Reich met zijn pantserlagen en andere theorieën.

Energie, bewustzijn en materie vormen een geheel van uiteenlopende graden van dichtheid.
Alles heeft een ritme, een frequentie. Dieren, planten en mensen bestaan uit een andere trillingen. Vanuit zijn Shinto achtergrond was Jiro Murai zich zeer bewust van dit gegeven.Hij ontwikkelde een visie waarin dieptes de verschillende lagen van dichtheid vertegenwoordigen;
Er zijn 9 dieptes. Maar individueel en persoonlijk zijn er 6 dieptes van belang. Er zijn 26 energiesloten die zich bevinden op de 6 dieptes en stromen, die de dieptes met elkaar verbinden.
Door de Jin Shin toe te passen kunnen we, door middel van de energiesloten, de dieptes harmoniseren en in evenwicht brengen.
Dat betekent in de praktijk, tijdens de Jin Shin sessies, we niet alleen te maken hebben met ontspanning, maar dat we ook te maken hebben met andere lagen van ons bewustzijn. Bijvoorbeeld de lagen die oud zijn en dieper weg in ons bewustzijn en lichaamsgeheugen liggen.
Zo kan iemand bijvoorbeeld ineens heftige of veelzeggende dromen krijgen, die hij voorheen niet had. Of juist een heel diepe, droomloze, slaap gaan krijgen.


Jin Shin nu is een onderdeel van Centrum Nei Tao